Nyheter

Slutrapport Mora kommun som använt den nya DUR-metoden framgångsrikt

Mora kommun har framgångsrikt använt DUR-metoden för nybyggnad

Mora kommun har byggt två byggnader totalt på drygt 3 000 kvm och har ställt och följt upp energikrav enligt DUR-metoden för nybyggnad. Inom kort kommer Mora kommun och Skanska gemensamt publicera en slutrapport och göra en pressrelease.

Nedan är ett citat från sammanfattningen i den preliminära slutrapporten

“Den nya metoden har fungerat väl både vid beräkningar och vid tillämpning av tillhörande avtal. De åtgärder som Skanska vidtagit enligt avtalet har under entreprenadens gång medfört att Mora kommun fått byggnader som motsvarar ställda energikrav och att dessa fastställts med god precision.

Skanska har från början medverkat aktivt tillsammans med Mora kommun och tillsammans med metodens upphovsman. Många goda erfarenheter har erhållits.

Mora kommun har fattat beslut att vid kommande nybyggnad ska energikrav ställas och följas upp med DUR-metoden”

Vill du veta mer, se dokumenten nedan som var bilagor vid upphandling och ingick i avtalet.

Allmän beskrivning av energikrav vid nybyggnad enligt DUR-metoden

Detaljerad beskrivning av energikrav för Ekbacken SäBo

Detaljerad beskrivning av energikrav för Canada LSS

Lyckat energiprojekt inom Region Uppsala med Certus

Region Uppsala (fd Landstinget i Uppsala) har under perioden 2015-2018 genomfört ett omfattande energiprojekt inom sitt fastighetsbestånd (ca 530 000 kvm). Målet var bl.a. att minska energianvändningen per kvm med 10 %, utfallet kommer att blir 26-27%. Mer än 90% av besparingarna kommer från driftoptimering även kallad energioptimering som förenklat innebära en noggrann drift av anläggningarna utan investeringar. Den ny programvaran Certus som använder DUR-metoden har givit unika förutsättningar för driftoptimeringen och har varit en förutsättning för att kunna nå resultatet. Varje % i minskad energianvändning motsvarar en minskad årlig energikostnad på ca 1 milj. kr vilket innebär att driftoptimeringen minskat energikostnaden med ca 24 milj kr per år.

Före sommaren kommer en slutrapport för hela energiprojektet med fullständiga beskrivningar att finnas framtagen. Region Uppsala planerar att publicera den på sin hemsida samt även Visem här under nyheter.

Klicka här för att se en preliminär presentation av utfallet.