Nyheter

Artikel i tidningen Energi & miljö om att brister i energiberäkningar skapar osund konkurrens

Artikeln belyser problematiken bra men hänvisar tyvärr till att lösningen är att använda Sveby:s avtalsmall “Energiavtal 12”. Det är just beräkningarna enligt Sveby:s modell som ger så stora osäkerheter som DUR-metoden vid nybyggnad löser när en fastighetsägare tecknar ett avtal med en entreprenör.

För att läsa artikeln klicka här

För mer information och de stora osäkerheterna se fliken DUR-metoden eller klicka här

Visem erbjuder tjänster för att ställa och följa upp energikrav vid nybyggnad

Visem AB erbjuder sig att bistå byggherrar/fastighetsägare genom hela processen från kravställning till avslutad uppföljning av energikravet efter att byggnaden varit i drift under ett år. Arbetsinsatsen är inte omfattande när man från början följer DUR-metodens upplägg så som den beskrivs i boken “Energikrav vid verifiering”.

Följer man den så får man en byggnad som följer det energikrav man avtalat om och slutlig betalning till entreprenören sker först efter att DUR-metoden visat att man uppnått ställt energikrav. För exempel se under nyheten “Slutrapport Mora kommun som använt den nya DUR-metoden framgångsrikt” eller på fliken DUR-metoden.