Nyheter

Visem erbjuder tjänster för att ställa och följa upp energikrav vid nybyggnad

Visem AB erbjuder sig att bistå byggherrar/fastighetsägare genom hela processen från kravställning till avslutad uppföljning av energikravet efter att byggnaden varit i drift under ett år. Arbetsinsatsen är inte omfattande när man från början följer DUR-metodens upplägg så som den beskrivs i boken “Energikrav vid verifiering”.

Följer man den så får man en byggnad som följer det energikrav man avtalat om och slutlig betalning till entreprenören sker först efter att DUR-metoden visat att man uppnått ställt energikrav. För exempel se under nyheten “Slutrapport Mora kommun som använt den nya DUR-metoden framgångsrikt” eller på fliken DUR-metoden.