Nyheter

Artikel i tidningen Energi & miljö om att brister i energiberäkningar skapar osund konkurrens

Artikeln belyser problematiken bra men hänvisar tyvärr till att lösningen är att använda Sveby:s avtalsmall “Energiavtal 12”. Det är just beräkningarna enligt Sveby:s modell som ger så stora osäkerheter som DUR-metoden vid nybyggnad löser när en fastighetsägare tecknar ett avtal med en entreprenör.

För att läsa artikeln klicka här

För mer information och de stora osäkerheterna se fliken DUR-metoden eller klicka här