Nyheter

Kurs om DUR-metoden

DUR-metoden är en ny metod som presenteras i publikationen ”Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader” som kom ut i bokhandeln i slutet av september 2012. För information om publikationen och ev. beställning klicka på AdlibrisBokus eller Svensk Byggtjänst.

Kursen om DUR-metoden är en heldag. På förmiddagen går vi igenom bakgrunden till och principerna i DUR-metoden och på eftermiddagen går vi igenom hur DUR-metoden praktiskt används med hjälp av ett beräkningsverktyg för DUR-metoden. Ett antal verkliga exempel används.

I kursavgiften ingår ett beräkningsverktyg för DUR-metoden, samt publikationen "Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader".

Föreläsare vid kursen är 
Stig Lundberg,
VISEM Energy Managament, 
författare till publikationen ”Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader”.


Plats
Det anrika Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm. För mer info om Sjöfartshuset klicka här.

Tid
16:e april, kl 09.30 - ca 16.00 (samling med kaffe och smörgås,
08.45 - 09.30).

Avgift
4 895 SEK, exklusive moms. Kaffe, lunch och ett beräkningsverktyg för DUR-metoden ingår.

Anmälan
Antalet platser är begränsat. Senaste anmälningsdag är 6:e april. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Anmäl dig på visem.se/anmalan 

 

Hämta programmet här!
Program (PDF)

 

"Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader" – en ny publikation från VISEM AB

"Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader" – en ny publikation från VISEM AB

Nu finns "Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader" äntligen tillgänglig för dig som fastighetsägare, beslutsfattare och för dig som på annat sätt arbetar med energi- och miljöfrågor i fastigheter. Publikationen beskriver de stora potentialerna för och drivkrafterna bakom energieffektivisering. Den tar även upp behovet av verifiering och metoderna som används idag. Framför allt presenterar VISEM AB en helt ny metod för verifiering av energianvändning – DUR-metoden.

Stora potentialer finns för energieffektivisering inom Sveriges fastighetsbestånd, som förnyas med endast 1 % per år. 4/5-delar av Sveriges nuvarande fastighetsbestånd byggdes före år 1980 då priserna för energi var låga, räntekostnaderna höga och de tekniska möjligheterna begränsade. En del av byggnaderna är till viss del åtgärdade men utöver detta finns stora lönsamma "energieffektiviseringssteg" att ta för att uppgradera Sveriges fastighetsbestånd.

Verifiering av energianvändning och energieffektivisering

Behovet av att kunna verifiera eller följa upp energianvändning och energikostnader i befintliga byggnader är mycket stort. För att kunna verifiera energieffektivisering behöver ett antal olika delar hanteras. I dagsläget finns det ingen metod som innehåller alla dessa. Dessutom ger de delar som finns i dagens metoder osäkerheter.

Osäkerheterna sammantaget kan i en ytterlighet innebära att ett energiprojekts hela besparing "drunknar" i osäkerheterna. Detta kan i sin tur innebära att beslutsfattare avstår ifrån att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Osäkerheterna som finns för verifiering av energianvändning påverkar beräkningarna av miljöpåverkan i samma grad eftersom de bygger på den energianvändning en byggnad har.

DUR-metoden

Publikationen presenterar en ny metod, kallad DUR-metoden. DUR-metoden minskar antalet osäkerhetsfaktorer vid verifiering av energianvändning i befintliga byggnader. DUR-metoden syftar till vara ett "verktyg" som motiverar fastighetsägare att investera i och driva energieffektivisering i sina byggnader. Stor vikt har lagts vid att den nya metoden ska vara rationell så att den inte ska bli arbets-/kostnadskrävande.

Publikationen finns nu att beställa hos återförsäljare, t.ex. Adlibris och Bokus (klickbara).

Publikationen har utarbetats av VISEM Energy Managemet AB, som har lång erfarenhet av praktiskt energieffektiviseringsarbete och av att initiera, projektleda och följa upp energieffektiviseringsprojekt.