Nyheter

Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Regeringen satsar på det lokala och regionala energi- och klimatarbetet i landet. Totalt avsätts 99 miljoner kronor per år för kommuner och landsting. Satsningen ingår i ett nytt femårigt energieffektiviseringsprogram för perioden 2010-2014 för att arbeta strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten (källa Energimyndigheten). läs mer