Nyheter

Behovet av en ny standard för att verifiera energianvändning i befintliga byggnader

SIS undersöker möjligheterna att starta ett arbete för att utarbeta en ny standard, "Standard för verifiering av energianvändning i befintliga byggnader"

SIS bjöd in intressenter 2011-09-28 till en föreläsning om behovet. Intresset var stort och den 18 november 2011, inbjuds till en föreläsing till.

Denna hålls kl. 09.00 – ca. 12.00 i Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg. Anmälan görs hos SIS, för att komma till länk klicka här.
Önskas en PDF över VISEM:s föreläsning kontakta gärna VISEM . 
VISEM har även utarbetat ett förslag till principer i en eventuell standard.