Nyheter

Fin artikel i Energi & Miljö nr 11 om att följa upp energianvändning

Senaste numret av tidningen av Energi & miljö (november, nr 11) innehåller en fin artikel om att följa upp energianvändning (sid. 60 och 61). 

VISEM är mycket positiv till att flera av de grundläggande principerna som finns med i DUR-metoden nu lyfts fram som positiva i denna artikel.

Det som lyfts fram i olika delpunkter och som är beaktat i DUR-metoden

 • dagens byggnader har betydligt lägre balanstemperatur jämfört med de byggnader som graddagsmetoden utarbetades för (17 grader)
 • energiindex är kostsamt och komplext att ta fram för en typbyggnad per ort och därför används ofta en typbyggnad per ort  med ökad osäkerhet som följd
 • en linjär energisignatur uppbyggs med månadsmedelutetemperatur minskar osäkerheter
 • "Omvänd normalårskorrigering" (beräkningssätt 2 enligt boken "Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader") är enkel att använda och ger en tillförlitlig beräkning av energianvändning före och efter åtgärd
 • man kan enkelt beräkna en byggnads balanstemperatur med energisignatur
 • man kan enkelt hantera olika geografiska placeringar och lokala vädervariationer med energisignatur
 • en fråga ställs enligt följande; Energiprestanda (energianvändning per kvm enligt Boverkets definition) behövs under projekteringsskedet, men när en energisignatur finns framtagen behövs den då ? Varför gå över ån efter vatten?

DUR-metoden

DUR-metoden publicerades av VISEM AB i publikationen "Verifiering av energianvändning  i befintliga byggnader" som kom ut i bokhandeln i slutet av september. DUR-metoden innehåller ett antal principer/huvuddelar som hanteras i ett sammanhang för att osäkerheterna vid verifiering av förändrad energianvändning i befintliga byggnader ska minimeras.

Utöver det som nämnts i artikeln enligt ovan så innehåller DUR-metoden bl.a.

 • en beräkningsmodell som gör att det är enkelt att beräkna en byggnads normala energianvändning
 • en standardiserad rapportstruktur för energi-/vattenanvändning, energikostnader och utsläpp av koldioxid
 • energisignaturen eller profilen ("hockeyklubban") beräknas mycket enkelt matematiskt och ej med en s.k. regressionsanalys
 • referensnivåer finns i olika kategorier och ej bara som klimatberoende. Dessa är utarbetade så att de går att summera så att omfattande energiprojekt sammantaget kan följas upp och besparingar beräknas.