Nyheter

Behovet av en ny standard för att verifiera energianvändning

Den tekniska kommittén "SIS/TK 189 Innemiljö och energianvändning i byggnader" kommer att göra en efterforskning av vilka standarder som finns i dagsläget både nationellt och internationellt. Därefter skulle man ta en ny diskussion om hur kommittén ska gå vidare hösten 2012.