Nyheter

Ashrae möte 18 april om energikartläggning

VISEM närvarade 18 april vid ett webseminarie som Ashrae, EMTF:s amerikanska motsvarighet arrangerade om energi och energikartläggning, ”Assessing Building Energy Performance – from practice to principles”. Seminariet hade omkring 10 000 åskådare över hela jorden.

Vid mötet framkom att samma problem med osäkerheter som finns i Svergie när energiprestanda ska fastställas (se tidigare nyheter på VISEM:s hemsida) finns även i USA.