Nyheter

Lyckat energiprojekt inom Region Uppsala med Certus

Region Uppsala (fd Landstinget i Uppsala) har under perioden 2015-2018 genomfört ett omfattande energiprojekt inom sitt fastighetsbestånd (ca 530 000 kvm). Målet var bl.a. att minska energianvändningen per kvm med 10 %, utfallet kommer att blir 26-27%. Mer än 90% av besparingarna kommer från driftoptimering även kallad energioptimering som förenklat innebära en noggrann drift av anläggningarna utan investeringar. Den ny programvaran Certus som använder DUR-metoden har givit unika förutsättningar för driftoptimeringen och har varit en förutsättning för att kunna nå resultatet. Varje % i minskad energianvändning motsvarar en minskad årlig energikostnad på ca 1 milj. kr vilket innebär att driftoptimeringen minskat energikostnaden med ca 24 milj kr per år.

Före sommaren kommer en slutrapport för hela energiprojektet med fullständiga beskrivningar att finnas framtagen. Region Uppsala planerar att publicera den på sin hemsida samt även Visem här under nyheter.

Klicka här för att se en preliminär presentation av utfallet.