Nyheter

"Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader" – en ny publikation från VISEM AB

"Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader" – en ny publikation från VISEM AB

Nu finns "Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader" äntligen tillgänglig för dig som fastighetsägare, beslutsfattare och för dig som på annat sätt arbetar med energi- och miljöfrågor i fastigheter. Publikationen beskriver de stora potentialerna för och drivkrafterna bakom energieffektivisering. Den tar även upp behovet av verifiering och metoderna som används idag. Framför allt presenterar VISEM AB en helt ny metod för verifiering av energianvändning – DUR-metoden.

Stora potentialer finns för energieffektivisering inom Sveriges fastighetsbestånd, som förnyas med endast 1 % per år. 4/5-delar av Sveriges nuvarande fastighetsbestånd byggdes före år 1980 då priserna för energi var låga, räntekostnaderna höga och de tekniska möjligheterna begränsade. En del av byggnaderna är till viss del åtgärdade men utöver detta finns stora lönsamma "energieffektiviseringssteg" att ta för att uppgradera Sveriges fastighetsbestånd.

Verifiering av energianvändning och energieffektivisering

Behovet av att kunna verifiera eller följa upp energianvändning och energikostnader i befintliga byggnader är mycket stort. För att kunna verifiera energieffektivisering behöver ett antal olika delar hanteras. I dagsläget finns det ingen metod som innehåller alla dessa. Dessutom ger de delar som finns i dagens metoder osäkerheter.

Osäkerheterna sammantaget kan i en ytterlighet innebära att ett energiprojekts hela besparing "drunknar" i osäkerheterna. Detta kan i sin tur innebära att beslutsfattare avstår ifrån att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Osäkerheterna som finns för verifiering av energianvändning påverkar beräkningarna av miljöpåverkan i samma grad eftersom de bygger på den energianvändning en byggnad har.

DUR-metoden

Publikationen presenterar en ny metod, kallad DUR-metoden. DUR-metoden minskar antalet osäkerhetsfaktorer vid verifiering av energianvändning i befintliga byggnader. DUR-metoden syftar till vara ett "verktyg" som motiverar fastighetsägare att investera i och driva energieffektivisering i sina byggnader. Stor vikt har lagts vid att den nya metoden ska vara rationell så att den inte ska bli arbets-/kostnadskrävande.

Publikationen finns nu att beställa hos återförsäljare, t.ex. Adlibris och Bokus (klickbara).

Publikationen har utarbetats av VISEM Energy Managemet AB, som har lång erfarenhet av praktiskt energieffektiviseringsarbete och av att initiera, projektleda och följa upp energieffektiviseringsprojekt.

Behovet av en ny standard för att verifiera energianvändning i befintliga byggnader

SIS undersöker möjligheterna att starta ett arbete för att utarbeta en ny standard, "Standard för verifiering av energianvändning i befintliga byggnader"

SIS bjöd in intressenter 2011-09-28 till en föreläsning om behovet. Intresset var stort och den 18 november 2011, inbjuds till en föreläsing till.

Denna hålls kl. 09.00 – ca. 12.00 i Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg. Anmälan görs hos SIS, för att komma till länk klicka här.
Önskas en PDF över VISEM:s föreläsning kontakta gärna VISEM . 
VISEM har även utarbetat ett förslag till principer i en eventuell standard.