Nyheter

Videoklipp om DUR-metoden på Youtube

På Youtube finns två 5 min videoklipp, där Stig Lundberg presenterar DUR-metoden för befintliga byggnader och nybyggnad och bakgrunden till dessa. Sök på DUR-metoden och energi. DUR-metoden beskrivs i publikationerna "Verifiering av energianvändning i befintliga byggnader" och Energikrav vid nybyggnad"