Nyheter

Beslut hos SIS om standard för verifiering av energianvändning

Tekniska kommittén ”SIS/TK 189 Innemiljö och energianvändning i byggnader” hade ett möte 23 september och kom fram till att man ska avvakta med att ta fram en nationell standard. Kartläggning har gjorts och det finns ett behov att ta fram en standard som behandlar verifiering av energianvändning, men kommittén vill avvakta, eftersom det har kommit ett norskt förslag att standardisera detta på ISO-nivå (ISO det global standardiseringsorganet).

Att utarbeta en  ISO-standard tar ett antal år.