Nyheter

Slussen.biz och VISEM arrangerar kurser

Slussen.biz och VISEM AB har tecknat ett avtal om att arrangera kurser inom lönsam energieffektivisering, energitjänster, uppföljning av energianvändning och energikrav vid nybyggnad med början 2015.

I_57537_News_276358.jpg

VISEM AB är ett konsultföretag som specialiserat sig på att hjälpa fastighetsägare genom hela att processen att minska kostnaderna för energi och att minska miljöpåverkan.

Kurserna kommer i huvudsak att omfatta lönsam energieffektivisering, energitjänster, uppföljning av energianvändning och energikrav vid nybyggnad.
Målgrupp är fastighetschefer, tekniska chefer, driftingenjörer, fastighetsingenjörer, förvaltare, konsulter m fl. 

Den första kursen Vad är lönsam energieffektivisering och hur genomför man åtgärderna? kommer att hållas i Stockholm under februari. Fastighetsägare har generellt mycket goda möjligheter att lönsamt minska sin energianvändning och miljöpåverkan, men vad som är lönsamt avgörs helt av hur fastighetsägaren väljer att värdera lönsamhet. För att genomföra åtgärderna finns olika alternativ som kraftigt påverkar både kostnaden och genomförandetiden.

Kommande kurser är:<

  • Energileverantörers unika affärsmöjlighet att sälja energitjänster
  • DUR-metoden för befintliga byggnader
  • Energikrav vid nybyggnad med DUR-metoden


Inom kort kommer mer information med datum i Slussen.biz kalendarium.