Nyheter

VISEM AB har fått mycket god kreditvärdighet av UC

VISEM AB har klassats med näst högsta klass (silver) för kreditvärdighet av upplysningscentralen, se nedan:

Upplysningscentralen (som ägs av sex storbanker) delar in kreditvärdighetsklasser, se nedan.