Nyheter

Svensk Byggtjänst publicerar boken "Att tolka och verifiera energikrav vid nybyggnation.

Våren 2014 kommer Svensk byggtjänst att publicera boken "Att tolka och verifiera energikrav vid nybyggnation". Denna innehåller:

 • Behovet av och möjligheterna att uppföra energieffektiva byggnader
 • Nuvarande, kommande och planerade energikrav från myndigheter
 • Olika lågenergikoncept och klassningar
 • Möjligheterna att bygga byggnader med låg energianvändning
 • Marknaden för lågenergihus och olika klassningar
 • Att uppföra byggnader och hantera energikrav i dagsläget
 • Olika entreprenadformer för att uppföra byggnader
 • Projektering och besiktning
 • Hantering av energikrav i dagsläget beroende på entreprenadform
 • Behovet av trovärdig tolkning och verifiering av energikrav
 • Delar som behöver hanteras i en verifieringsmetodik
 • Dagens metoder för att tolka och verifiera energikrav
 • Energiprestanda och dess osäkerheter
 • Korrigering av energianvändning för klimatet
 • En byggnads balanstemperatur
 • Dagens metod för korrigering/normalisering för klimat
 • Presentation av en ny metod; DUR-metoden för energikrav vid nybyggnation

Läs mer om DUR-metoden